X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فیلسوف ایرانی بی کرانه در دانش و فلسفه

شادم از اینکه هیچگاه ، کارمنــــ ــد دولت نشدم . حکیم ارد بزرگ


 زیبایی ، در مهــربانی اســت . حکیم ارد بزرگ


کسی که همسر و کودک خویش را رهــا می کنــــ ــد ، فر و بزرگی خویش را از دســت داده اســت . حکیم ارد بزرگ


کودکی که گناه خویش را ، بدون پرسش ما به گردن می گیرد ، نخســتــین گام هــای پیروزمنــــ ــدی را برداشــ ـته اســت . حکیم ارد بزرگ


شادی و بهــروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور ، نیرویی برای ادب و برخورد درســت برجای نمی گذارد . حکیم ارد بزرگ


روان مردگان و زنــــ ــدگان ، در یک گردونه می چرخد .  حکیم ارد بزرگ


دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یـــاد خاطرات غمناک گذشــ ـته ، روان ما را از پا در خواهد آورد . حکیم ارد بزرگ


همواره آدمیـــان ، چنبره بدی و پلیـــدی را با خـــرد خویش ، کوچک تـــ ـر   کرده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

 
تنهــا آشیـــانه خـــرد ، راســتــی و درســتــی اســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، ابزار دون پایگان نمی شــ ـونــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آدمی با انــــ ــدیشه و انگاره بیمار ، آینــــ ــده را تــیره و تار می بینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


نیرنگ ، همراه غم پرســتان بیمار اســت . حکیم ارد بزرگ


از آدمیـــانی که به دنبال غم هســتنــــ ــد ، بایـــد هــراسیـــد . حکیم ارد بزرگ


پیونــــ ــدمان را با یـــاد آوری سرشــ ـت نیک یکدیگر ، نیرومنــــ ــدتـــ ـر سازیم .  حکیم ارد بزرگ


شناخت درســت زن و مرد از هم ، تنهــا راه جلوگیری از جدایی و گسســت اســت .  حکیم ارد بزرگ


در کنارمان دلبر هســت و اگر نیســت ، در سفر رسیـــدن به او هســتــیم ، پس تنهــایی وجود نــــ ــدارد .  حکیم ارد بزرگ


با سفر ، یـــاد رخدادهــای هولناک را کمرنگ کنیم .  حکیم ارد بزرگ


در پشــ ـت هیچ در بســته ای ننشینیـــد تا روزی باز شــ ـود . راهکار دیگری جســتجو کنیـــد و اگر نیـــافتــیـــد ، همان در را بشکنیـــد .  حکیم ارد بزرگ


از آنچه امروز به عنوان آواز سنتــی و دســتگاه هــای مربوط به آن ، یـــاد می شــ ـود ، بیزارم . حکیم ارد بزرگ


شادم از اینکه هیچگاه ، کارمنــــ ــد دولت نشدم . حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


توانمنــــ ــدی هــای خویش را ، به فراموشی نسپاریم  .  حکیم ارد بزرگ


پیش نیـــاز دلیر بودن ، بدنی ورزیـــده نیســت ، گاهی آدمهــای سبکبار ، پشــ ـت کوهســتان را هم ، به خاک مالیـــده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


بی باکی گله ، در بیـــداری چوپان اســت . حکیم ارد بزرگ 


کتاب هــا ، بخشی از راز مهــر گذشــ ـتگان ، برای آینــــ ــدگان هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


اگر شما به سختــی هــا پشــ ـت کنیـــد ، آنهــا هیچگاه به شما پشــ ـت نخواهنــــ ــد نمود ، بایـــد خـــردمنــــ ــدانه با سختــی هــا مبارزه کرد . حکیم ارد بزرگ


در برف ، سپیـــدی پیـــداســت ، آیـــا تن به آن می دهی ؟ بسیـــاری با نمای سپیـــد ، نزدیک ما می شــ ـونــــ ــد ، که در ژرفنای خود ، نیســتــی بهمراه دارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 تنهــا آدمهــای کوچک ، پیشینه نیـــاکان خویش را به ریشخنــــ ــد می گیرنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


خودخواه تـــ ـرین آدمیـــان ، آنانی هســتنــــ ــد که چشمان خود را بر سرنوشــ ـت هم میــهنانشان بســته انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


شایســته نیســت ، گفتاری را بر زبان جاری سازیم که به همبســتگی کشــ ـور ، آسیب می رسانــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


با ارزشــ ـتـــ ـرین روزهــای زنــــ ــدگی یک مرد ، هنگام سربازی اوســت . حکیم ارد بزرگ


سربازان ، تنهــا نگاهبان مردم امروز کشــ ـور خویش نیســتنــــ ــد ، آنهــا دســتاوردهــای پیشینیـــان و سرمایــه آینــــ ــدگان را نیز پاس می دارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


سرپرســتانی که از ارزش سربازی می کاهنــــ ــد و پدر و مادرانی که پیشدار میــهنــــ ــداری فرزنــــ ــدان خویش می شــ ـونــــ ــد ، هــر دو به کشــ ـورشان پشــ ـت کرده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


میــهن ، از آن همه مردم یک کشــ ـور اســت ، با هــر رنگ، زبان و نژادی... حکیم ارد بزرگ


مهــر و مهــربانی ، درخشش باورهــای پاک درون آدمیـــان اســت . حکیم ارد بزرگ


چشمه مهــر و مهــربانی ، همواره در دل اُرُد ، جاری خواهد بود . حکیم ارد بزرگ


نزدیک شدن به آدمهــای بی خـــرد ، تاوانی دهشــ ـتناک دارد . حکیم ارد بزرگ


سازش بر روی داشــ ـته هــای به یغما رفته ما ، به نام آشــ ـتــی جویی و دوســتــی ، از نادانی اســت . حکیم ارد بزرگ


چه بسیـــار آدمیـــان نادانی که مهــربانی شایســتگان را ، بر نمی تابنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


ره آورد گفتگو با نادان ، دو چیز اســت : نخســت ، از دســت دادن بخشی از زنــــ ــدگی ، و دیگری ، گرفتار شدن در گمان پوچ و بی ارزش . حکیم ارد بزرگ
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher